Lugar

Océano

Superficie

1 Pacífico 155,557,000 km2
2 Atlántico 76,762,000 km2
3 Índico 68,556,000 km2
4 Antártico 20,327,000 km2
5 Ártico 14,056,000 km2